Thai Chef branded for Freeze Dried, Deli food and Instant food products | Tom Yam Goong, Tom Kha Kai Soup, Salmon Porridge, Chicken Massamun Curry, Chicken Green Curry by Preserved Food Specialty Company
นำชัย จรรยาฐิติกุล (ตี๋อ้วน)
พ่อครัวและพิธีกร
นำชัย จรรยาฐิติกุล หรือที่รู้จักกันในชื่อ " ตี๋อ้วน " เป็นพิธีกร อารมณ์ดี มากความสามารถ ผลงานที่เป็นที่ติดตา คือ การเป็นพิธีกรรายการ " ปลดหนี้ " และรายการ " ตี๋อ้วนชวนหิว " ซึ่งคุณตี๋อ้วนได้พูดถึงผลิตภัณฑ์ Thai Chef ว่า "เป็นอาหารที่พกพาง่าย ไปทำกินที่ไหนก็สะดวก และก็ยังคงรสชาติได้เหมือนทำกินเองที่บ้าน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่มีเวลาจำกัดโดยเฉพาะคนเมือง ให้คุณอิ่มท้องได้ในเวลาไม่กี่นาที"